Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Bedre kontrol af luftfugtigheden giver øget produktivitet

Det er af afgørende vigtighed, at man har kontrol over både temperatur og luftfugtighed i forpakningsindustrien – det er vejen til optimal produktivitet. Pap, film og karton er hygroskopiske materialer, der er følsomme over for udsving i luftfugtigheden, men med øget kontrol over fugtigheden er det muligt at sikre konsistent produktkvalitet, færre produktionsstop og at undgå skader på produkterne og statisk elektricitet. Her forklarer vi hvordan:

Forpakning - PGF 01

Luftbefugtningsteknologi fra Airtec® kan forbedre produktiviteten i forpakningsindustrien på tre måder:

  • Vi kan gøre det lettere for producenter at levere konsistent produktkvalitet, der lever op til kundernes kvalitetskrav
  • Producenter, der anvender pap, papir eller plast til at emballere deres produkter, kan opnå en ensartet forpakningsproces ved at lade luftbefugtningsteknologi tage sig af de problemer, der kan opstå pga. lav luftfugtighed
  • Den adiabatiske køleeffekt, der opstår med et højtryksluftbefugtningsanlæg, er langt mere økonomisk i drift end traditionelle kølemetoder

Pap og karton er hygroskopiske materialer, som er følsomme over for udsving i både temperatur og luftfugtighed. Pap og karton vil naturligt afgive fugt til omgivelserne eller optage fugt, afhængigt af den omgivende luft, og det vil få materialet og de færdige produkter til at udvide sig, krympe eller blive krøllet.

I sidste ende vil en ringe kontrol over luftfugtigheden påvirke produktkvaliteten i negativ retning og kan medføre produktionsstop i en forpakningsproces.

Hvad sker der, når luftfugtigheden er for lav?

  • Produkterne kan blive ødelagt
  • Uensartet produktkvalitet, som ikke stemmer overens med kundens specifikationer
  • Produktionsstop
  • Opbygning af statisk elektricitet med risiko for elektrostatisk udladning (ESD)

Producenter af plastfilm eller folie til forpakning skal ofte leve op til særlige dokumentationskrav for den elektriske spænding (V), der er opstået under produktionen.

Hvis man har installeret luftbefugtningsanlæg, der er godt serviceret, kan dette være en vigtig del af dokumentationen. Hos Airtec® hjælper vi gerne med vores viden og knowhow om dokumentationskrav.

 

Udsving i temperatur og luftfugtighed

De fleste processer i forpakningsindustrien udvikler høj varme – og høje temperaturer påvirker luftfugtigheden. Den viden og teknologi, vi råder over hos Airtec®, kan være en stor hjælp når det gælder om at fjerne overvarme fra produktionsmiljøet. Det giver ikke bare bedre temperaturkontrol – det gør det også lettere at kontrollere den relative luftfugtighed og dermed at undgå problemer med statisk elektricitet i produktionen.

Lav luftfugtighed fører til opbygning af statisk elektricitet og får de enkelte ark af pap eller karton til at klæbe sammen. Det giver dårlig produktivitet og kan føre til kostbare driftsstop.

På samme måde kan ruller af folie blive påvirket af statisk elektricitet – de enkelte lag af materiale i rullerne kan være svære at skille fra hinanden.

Et godt produktionsmiljø og effektiv drift af forpakningsprocesserne kræver optimale forhold og konstant kontrol af luftfugtighed og temperatur. Det kan heldigvis let opnås med den viden og ekspertise, der er bygget ind i ethvert Airtec® anlæg.

Vores kunder og cases

Læs mere om hvordan vi har hjulpet virksomheder med at skabe og fastholde et produktivt miljø