Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Hvordan virker det - og hvorfor

Luftbefugtning under højt tryk er en teknologi, hvor vanddamp eller vand i form af en fin tåge tilføres luften i et rum i en kommerciel bygning eller et produktionsanlæg.

Et luftbefugtningssystem tilfører vandtåge i rummet direkte via forstøvere - dispensere typisk monteret langs vægge eller under loftet. En anden metode er at tilføje vanddamp til luft, der leveres til et ventilationssystem - denne løsning bruges typisk i kontorbygninger, hospitaler, teatre osv.

En sådan løsning gør det muligt at kontrollere luftens fugtighed i en kommerciel bygning (f.eks. et museum eller en kontorbygning) eller et produktionsanlæg. På denne måde er det muligt med en høj grad af præcision at kontrollere fugtighedsniveauet i luften, hvilket kan hjælpe med at lindre nogle af de problemer, der typisk findes i produktionsanlæg og erhvervsbygninger: Overvarme, svævestøv, udtørring af produkter eller risikoen for elektrostatisk udladning.

Fugtighedskontrol i bygninger er vigtig - luft, der er for tør, vil påvirke indeklimaet og produktiviteten.

Hos Airtec® designer og installerer vi luftfugtighedsløsninger med højt tryk i kommercielle bygninger og produktionsanlæg. Vi tilbyder også rådgivende ingeniører og HVAC-specialister vores knowhow inden for design, opsætning, overvågning og service af sådanne installationer.

I vores blog går vi nærmere ind på hvordan og hvorfor teknologien til luftbefugtning med højt tryk - se på vores blogindlæg nedenfor.