Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Relativ luftfugtighed


IX diagram 

IX/HX-diagrammet, også kendt som det psykrometriske diagram eller Mollier-diagrammet, er ét af de mest værdifulde værktøjer, når du skal designe et luftbefugtningsanlæg.

Mollier diagrammet - anvendelse

Mollier-diagrammet bruger du til at beregne den vandmængde, du skal tilføre et rum for at opnå en vis køleeffekt eller et vist niveau af luftfugtighed.

Relativ luftfugtighed - definition

Relativ luftfugtighed (RH) er relationen mellem den aktuelle mængde vanddamp i luften og den maksimale mængde vanddamp, luften kan indeholde i mættet tilstand, set i forhold til temperatur og tryk. Varm luft kan indeholde en større mængde vanddamp end kold luft. Relativ luftfugtighed angives normalt i procent fra 0 – 100%.

Absolut luftfugtighed - definition

Absolut luftfugtighed er luftens indhold af vanddamp og bliver typisk målt i gram vand pr. kg luft (g/kg) eller gram vand pr. kubikmeter luft (g/m3).

 

Trin 1

I dette eksempel ser vi på vinterforhold: -10 ° C, 70% relativ fugtighed (RH).

Ved hjælp af diagrammet kan vi læse, at vandindholdet under disse forhold er 1,2 g/kg (vand / luft)

Trin 2

Indendørs forhold er sat til 20 ° C, opnået ved opvarmning.

Ved denne temperatur viser grafen, at fugtighedsniveauet indendørs falder til under 10% relativ luftfugtighed (RH).

Trin 3

Vi ønsker at nå 45% relativ fugtighed.

Vi kan nu læse i diagrammet, at det krævede vandindhold er 5,8 g / kg (vand / luft).

Det betyder, at vi er nødt til at tilføje 4,6 g / kg vand (da vi allerede har 1,2 g / kg).

Her er et eksempel:

SE EKSEMPEL 

 

Adiabatisk køleeffekt

Men - da vi også har den adiabatiske effekt, vil tilføjelsen af ​​denne mængde vand medføre en køleeffekt i rummet - temperaturen falder fra 20° C til ca. 13° C (trin 4). Som regel vil 1 liter fordampet vand have en køleeffekt på 700 W.

Hvis vi ønsker at opretholde den aktuelle stuetemperatur, skal der tilføjes mere varme for at kompensere for den evaporative køleeffekt.

Hent vores IX/HX diagram her

 

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholder et produktivt miljø