Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Bedre kontrol over luftfugtigheden, bedre profit

Træ er et hygroskopisk materiale, og udsving i temperatur og luftfugtighed har direkte fysisk påvirkning på kvaliteten af råt træ og træprodukter. For at sikre et ensartet produkt og undgå at kassere noget, er det af afgørende vigtighed, at man kan kontrollere både temperatur og luftfugtighed. Her forklarer vi hvordan:

Træ er et hygroskopisk materiale og er følsomt over for udsving temperatur og luftfugtighed. Hvis den relative luftfugtighed er for lav, vil træet miste vandmolekyler til omgivelserne og tørre ud. Træet vil blive skævt, slå revner eller på anden måde blive uegnet til produktion.

Hvis træ skal anvendes til byggemateriale, produktion af møbler, dekoration eller andre ting, er det vigtigt, at det opbevares og tørres under kontrollede forhold for at undgå denne type problemer.

Klimatisk kontrol er af afgørende betydning for alle typer af produktion med træ – i savværker, vinduesproduktion, dørproduktion, byggeri, finerproduktion og meget mere. ;

Sådan kan den rigtige luftfugtighed øge produktiviteten i træindustri

  • Ensartede produkter af høj kvalitet
  • Mindre råvarespild
  • Bedre beskyttelse af råvarerne gennem produktionsflowet
  • Reduktion af støvgener til gavn for mennesker og maskiner
  • Ensartet tørring, modning og lagring af produkterne

 

Fugtindhold i træ og relativ luftfugtighed

Træets indhold af fugt er en direkte funktion af den relative luftfugtighed i den omgivende luft. Det vil sige, at fugtindhold stiger, når den relative luftfugtighed stiger, og det vil tage tid, før et stykke træ finder sit ligevægtspunkt i nye omgivelser.

Det er eksempelvis vigtigt, når man arbejder med konstruktionstræ, der er blevet transporteret for nylig. Træets fysiske egenskaber vil ændre sig i takt med at træet optager eller afgiver fugt til den omgivende luft.

Et eksempel: Hvis et stykke træ med et fugtindhold på 10 % placeres i omgivelser med en relativ luftfugtighed på 25 %, vil træet tørre ud, til det når et fugtindhold på 5 % - det vil med andre ord krympe og ikke længere have de samme dimensioner som før.

Svævestøv i træindustrien

Luftbefugtningsteknologi kan have en positiv indflydelse i både produktion og lagring af træ. Men teknologien kan også have andre positive virkninger.

I savværker og andre industrielle processer, hvor man forarbejder træ, er det vigtigt at få kontrol over svævestøv – både for at beskytte produktionsudstyret og for at sørge for et godt arbejdsmiljø.

Et professionelt installeret og serviceret luftbefugtningsanlæg fra Airtec® er en fremragende måde at holde svævestøv under kontrol i produktionsanlæg, der arbejder med træ.

 

Dette skema viser, hvordan fugtindholdet i træ opbevaret ved 20° Celsius ændrer sig afhængigt af, hvordan træet opbevares. Den lodrette akse repræsenterer træets fugtindhold i %. Skemaet opererer med seks forskellige grader af tørhed fra ”grønt” træ med et fugtindhold over 25 % til møbeltræ med et fugtindhold på 5 – 9 %. Et konstant luftfugtighedsniveau er af afgørende betydning, når det gælder om at holde træ eller træprodukter i perfekt stand uden at de krymper eller slår sig.

Vores kunder og cases

Læs mere om hvordan vi har hjulpet virksomheder med at skabe og fastholde et produktivt miljø