Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Kvalitet og kvantitet: Hvordan en ensartet fødeproduktion er afhængig af den rette luftfugtighed

I alt fra supermarkedernes grøntafdeling til storskalaproduktion af fødevarer og drikkevarer spiller luftbefugtningsanlæg en vigtig rolle, når det gælder om at opretholde en ensartet kvalitet og kvantitet og undgå spild.

Har man kontrol over luftfugtigheden i produktion, modning, transport og opbevaring af fødevarer, kan man også reducere problemer med udtørring, tab af produktvægt og ringe kvalitet. Her forklarer vi hvordan. 

Derfor er luftfugtighed så vigtig i fødevareproduktion

Det er af afgørende betydning, at luftfugtigheden i fødevareproduktion holdes konstant på det rette niveau. Alle fødevarer er hygroskopiske – det vil sige, at deres vandindhold varierer i takt med den relative luftfugtighed. Hvis den relative luftfugtighed er for lav, vil de afgive vand til den omgivende luft.

Flere fødevaretyper skal modnes i et bestemt tempo og kan let blive ødeagt, hvis luftfugtigheden varierer for meget. Andre fødevarer som f.eks. kød, ost og lignende skal hele tiden opbevares ved helt præcise grader af luftfugtighed – ellers vil de miste både salgsvægt og kvalitet.

Det er altså af kritisk vigtighed at holde luftfugtigheden under streng kontrol i alle faser af fødevareproduktionen.

Lav luftfugtighed kan betyde, at et produkt mister fugt til omgivelserne, og produktet vil derfor svinde i vægt og i salgsværdi.

Et produkt, der bliver udtørret, kan let være blevet ødelagt og må kasseres – det giver et tab for producenten hver gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellige fødevarer har forskellige krav til ideel luftfugtighed.

Den optimale relative luftfugtighed (RH) varierer fra årstid til årstid og afhænger af hvilken type fødevare, der er tale om:

Opbevaring af sukker 20 – 35% RH
Forarbejdning af kød

45 – 60%  RH (at 10 – 12° C)

Osteproduktion  75 – 95% RH
Opbevaring af kød 85 – 95% RH
Frugt og grønt 50 – 100% RH afhængigt af årstid og sort

Kile: Engineeringtoolbox.com

Sådan gør et luftbefugtningsanlæg produktiviteten bedre

Hos Airtec® tilbyder vi at give vores vurdering af hvordan et luftbefugtningsanlæg vil kunne forbedre produktiviteten i et anlæg, der producerer fødevarer.

I tæt samarbejde med kunden undersøger vores projektingeniører de krav, der stilles til luftfugtighed for de enkelte produkter, og vi kortlægger også anlæggets layout, varianter henover året, eksisterende ventilationssystemer og alle de processer, der kan generere overvarme – for blot at nævne nogle af de parametre, vi beskriver.

På baggrund af denne undersøgelse giver vi en detaljeret anbefaling til den bedste måde at optimere både produktion og lager.

Hos Airtec® råder vi over erfarne projektingeniører, der gennem årtier har arbejdet med at udvikle og designe den helt rigtige luftbefugtningsløsning til enhver form for fødevare- og drikkevareproduktion.

 

Sådan reduceres ”angels’ share”

Angels´ share” er et udtryk, der betegner fordampning af vin og spiritus under opbevaring og modning. Det er et tab, som producenten gerne vil forhindre, hvis det er muligt.

Under lagring med træfade kan fordampningen holdes under kontrol med det rigtige luftfugtighedsniveau. Dette forhindrer, at tønderne udvider sig, og reducerer dermed de potentielle huller, som fordampningen kan passere igennem. Ved langvarig opbevaring af flaskevarer kan den rigtige luftfugtighed også forhindre, at korkpropper tørrer ud og vil også holde etiketter og kasser intakte.

En nylig undersøgelse har vist, at op til 2% af al whisky, der er produceret i Skotland, forsvinder som ”angels’ share” - svarende til 440.000 tønder whisky. Selv en mindre reduktion af denne mængde kan have enorm økonomisk betydning. Svaret er enkelt: Et luftbefugtningsanlæg.

Læs mere om hvoran Airtec reducerer "Angels Share" på Teerenpeli Whiskydestilleriet i Finland. 

LÆS CASEN HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltproduktion og luftfbefugtere

Maltning, dvs. sukkerproducerende spiring af byg, finder sted i haller, hvor byggen vandes, så den kan spire. Det er vigtigt at undgå tørre pletter på maltgulvet, så bygkernerne kan spire korrekt og jævnt og for at undgå, at råvaren bliver ødelagt.

Airtec® har installeret adskillige befugtningssystemer i maltproduktionsanlæg, hvilket forbedrer produktionsflowet betydeligt og reducerer produkttabet.

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholde et produktivt miljø