Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Service og vedligehold af højtryks befugtningsanlæg

En service-aftale sikrer, at din virksomheds investering i et luftbefugtningsanlæg giver bedst muligt afkast gennem hele anlæggets levetid.

Fleksibel service

For at sikre, at dit højtryks luftbefugtningsanlæg er opdateret, justeret og hygiejnisk sundt, tilbyder vi service, der er skræddersyet til dit befugtningsanlæg og det behov din virksomhed har.

Hvorfor er det vigtigt? Det er det fordi et luftbefugtningsanlæg er som enhver anden maskine, hvor du jævnligt bør sikre dig, at sliddele bliver tilset, vedligeholdt, justeret og udskiftet rettidigt - dermed fastholder du dit luftbefugtningsanlæg evne til at justere luftens fugtighed korrekt.

Årsagen til, at din virksomhed har fået installeret et luftbefugtningsanlæg, vil ofte være at fjerne eller eliminere produktive forhindringer skabt af udtørring, statisk elektricitet, varmeudvikling eller svævestøv. Et anlæg, der ikke fungerer optimalt, vil ikke længere kunne løse dine produktions-udfordringer.

Ved at fastholde effektiv drift på dit befugtningsanlæg fastholder du således samtidig et produktivt miljø i din virksomhed. Samtidig sikrer regelmæssig service også, at det vand som løber igennem anlægget, bliver behandlet korrekt ud fra et hygiejnisk perspektiv.

Få mest muligt ud af din investering med en serviceaftale

For at optimere effekten af din luftbefugtningsløsning - og for at sikre hygiejnisk og sikker drift af anlægget, tilbyder vi en serviceaftale, der er skræddersyet til dine behov. Sammen med dig tilrettelægger vi en service-plan, hvor du efter aftalte intervaller får besøg af vores erfarne teknikere.

2 besøg om året vil være en normal rutine – frekvens og omfang vil dog altid afhænge af anlæggets størrelse og kompleksitet. Har vi ikke tidligere serviceret dit befugtningsanlæg, starter vi med en anlægs-gennemgang og vurdering, hvorefter vi tilrettelægger en service-plan i fællesskab. Med en service-plan behøver du ikke huske på at servicere dit anlæg – vi sørger for at kontakte dig, når det er tid til gennemgang af dit anlæg.

Skulle du have brug for hotline support imellem service-besøg, så ringer du bare. Det er gratis og med det kendskab, vi opbygger til dit befugtningsanlæg gennem vores service-besøg, kan vi ofte hjælpe dig på få minutter over telefonen.

Airtec har alle nødvendige reservedele til dit luftbefugtnings-anlæg på lager.

Kontakt os i dag for at aftale en anlægs-gennemgang og en service-plan.

Kontakt os omkring en Service-aftale

Kanalbefugtning

AHU-produkter (Air Handling Unit) til integration i ventilationssystemer

Luftbefugtning til rum

Højtryksluftbefugtning til rum

Kontrolsystemer

HydroSens™ højtrykspumper og kontrolenheder

Konsulentydelser

Vi yder professionel rådgivning til ingeniører og specialister

Service

Service og vedligehold af luftbefugtningssystemer