Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Fire skridt på vej til kontrol med Legionella

Bakterier, herunder Legionella, er naturligt forekommende i vand. Men fordi Legionella er noget, der skal tages alvorligt, er det vigtigt at tage sine forholdsregler for at kunne håndtere risikoen for infektioner.

I systemer med koldt vand er der fire skridt, der bør tages:

 • Temperaturer mellem 20 og 50° Celsius bør undgås
 • Stillestående og genanvendt vand bør forhindres
 • Residenstid bør minimeres – dvs. den tid, vand er om at passere gennem systemet
 • Høj koncentration af næringsstoffer bør forhindres, f.eks. vha. omvendt osmose.

For at kunne designe og betjene et pålideligt luftbefugtningssystem og for at sikre, at vandet overholder relevante drikkevandsstandarder, skal disse faktorer implementeres som en del af løsningen.

Legionella-bakterier er almindelige og forekommer naturligt i vand. De kan udgøre en risiko, når de optræder i menneskeskabte vandsystemer. Legionella udgør imidlertid kun en risiko, når der sker en opblomstring af bakterien.

I 2004 udsendte de danske miljømyndigheder en detaljeret rapport om den samlede risiko for Legionella i installationer, der bruger drikkevand.

I det følgende vil vi analysere Legionella-problemet, og hvordan man kan forhindre det ved at vedligeholde ethvert vandsystem korrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionella-bakterien

Legionærsyge forårsages af bakterier fra Legionellaceae-familien, som rummer mere end 40 forskellige arter af bakterier og mere end 70 serogrupper. Det er dog Legionella pneumophilia, som er den hyppigste årsag til legionærsyge hos mennesker.

Legionella pneumophilia lever bedst i vand mellem 30 og 40° Celsius, men kan leve og formere sig i et større temperaturinterval.  Hvis legionellabakterien skal trives, skal temperaturen være helt rigtig for den, men der skal også være næringsstoffer til stede – som f.eks. den biofilm, der typisk dannes i rør og vandkanaler.

Legionella har de optimale vækstbetingelser i lunkent, stillestående vand med højt næringsindhold – og det er netop den type vandinstallationer, der oftest findes i hjem og i industrielle installationer.

Problemet med Legionella

Tilstedeværelsen af Legionellabakterien kan medføre forskellige typer af infektioner, hvoraf nogle kan have dødelig udgang. Derfor bør man ikke tage let på risikoen for Legionella. Men med det rette design og vedligehold er risikoen for opblomstring af Legionella i højtryksluftbefugtningsanlæg ekstremt lille.

I rapporten fra de danske miljømyndigheder konstaterede man, at dansk drikkevand generelt er i lavrisikogruppen, dels på grund af vandets høje kvalitet, dels på grund af de generelt lave temperaturer.

For at undgå opblomstring af Legionellabakterien i vandbårne systemer, bør man altså sikre sig følgende:

 

 • Temperaturer mellem 20 og 50° Celsius bør undgås
 • Stillestående og genanvendt vand bør forhindres
 • Residenstid bør minimeres – dvs. den tid, vand er om at passere gennem systemet
 • Høj koncentration af næringsstoffer bør forhindres, f.eks. vha. omvendt osmose.

Airtec® - hygienisk design

Vores processer og retningslinjer er tilrettelagt og vedligeholdt efter ISO 9001, 14001 og 22000 – og er akkrediteret af Norske Veritas.

I vores installationer er Legionella ikke noget at bekymre sig om – vi arbejder efter en filosofi om hygienisk design, der bl.a. omfatter følgende punkter:

 • Koldtvandssystem
 • Drikkevandsstandarder er defineret i Airtec® systemguiden
 • Akkrediteret vandrapport
 • Hygienisk skyllecyklus: If systemet er på standby i mere end seks timer, aktiveres skyllecyklus automatisk
 • Frekvensstyret højtrykspumpe-kontrol
 • Ingen bypass eller ophobning af varme
 • Små rørdimensioner
 • Omvendt osmose (RO)
 • Demineraliseringsfilter fjerner op til 98 % af alle partikler og bakterier
 • Installation udføres af autoriserede teknikere fra Airtec® eller vores partnere
 • Vedligehold og service: Airtec® service 2 x årligt
 • Faste kontrolprocedurer
 • Kunden gennemfører ugentlig kontrolprocedure iflg. vores brugervejledning

Bemærk:

UV-udstyr bliver ofte brugt til desinfektion i luftbefugtere. Men dette påvirker ikke amøber, og derfor har UV-enheder ingen demonstrerbar desinficerende effekt – de tilfører kun ekstra varme til vandet.

Airtec® anbefaler derfor ikke brugen af UV-enheder. Der findes kun begrænset dokumentation for positive effekter af UV, og UV har ikke opnået myndighedsgodkendelse.