Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Kapacitet og design

Vi designer alle vores luftbefugtningsanlæg på baggrund af standardkomponenter i kombination med mere end tredive års erfaring fra en lang række forskellige brancher og anvendelsesområder.

Dette er grundlaget for ethvert godt system: Stærke komponenter, dybdegående specialviden og ikke mindst en grundig vurdering af hver enkelt installations krav og muligheder.

 

Som det første afgør vi de kapacitetskrav, der findes i den enkelte facilitet og i dennes individuelle zoner. Det er udgangspunktet for at vi kan bestemme den korrekte mængde vand, der bør tilføres, og hvis man ikke er præcis i denne fase, kan det betyde store ændringer i pris og funktionalitet i den færdige løsning.

Når vi skal beregne den vandmængde, der kræves, er det nødvendigt at klarlægge følgende punkter:

 • Molliers IX-diagram anviser den rette vandmængde målt i g/kg luft.
 • Luftstrømning målt i udsuget luft (m3/t), recirkuleret luft, tab i filtersystemet og tilførsel af frisk luft (m3/t)


Derefter indsamler vi al den viden, vi kan, fra kunden selv om produkter, produktionsprocesser og antal medarbejdere samt luftstrøm i udsugning og ventilation. Alt dette er et krav for at vi kan integrere alle relevante faktorer i et luftbefugtningsanlæg og dermed at kunne sikre den rette forsyning af fugt.

Hvad kendetegner procesflowet på stedet:

 • Maskinlayout, produktionsflow, gangbroer, udsugning, arbejdsstationer m.m.
 • Produkternes karakteristika og følsomhed over for lav luftfugtighed

Identificerede problemer med relation til luftfugtighed

 • Statisk elektricitet og risiko for ESD, udtørring, svævestøv, overvarme

Til slut evaluerer vi alle de indsamlede data om produktionsstedets layout og bygningens karakteristika, processer, maskinlayout, arbejdsstationer, luftstrømninger m.m., og vi kan dermed afgøre den optimale måde at indbygge et luftbefugtningsanlæg.

Sådan definerer vi den optimale integration af et luftbefugtningsanlæg

De vigtigste kriterier er driftssikkerhed, levetid, adgangsforhold, komfortzoner, servicekrav og optimeret produktivitet.

Vores output:

 • Præsentation af 3D-layout

  • Anbefalinger i valg af vandbehandling, pumpe / kontrol og forstøvere

 • Præsentation af 2D-layout

  • Kundetilpasset løsning baseret på de indsamlede data