Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Få styr på luftfugtigheden, reducer statisk elektricitet og hold kvaliteten ensartet

I enhver elektronikproduktion er det essentielt at reducere risikoen for elektrostatiske udledninger (ESD) som et led i beskyttelsen af følsomme komponenter og produktionsudstyr, for slet ikke at tale om de mennesker, der arbejder med produktionen. Luftbefugtningsanlæg er her en oplagt løsning. Her forklarer vi hvordan:

Elektrostatiske udladninger – på engelsk electrostatic discharges eller ESD – optræder som oftest, når luftfugtigheden falder under et vist niveau.

Det er derfor vigtigt at kontrollere luftfugtigheden for at mindske risikoen for ESD og dermed beskytte både personale og produktionsudstyr, og i sidste ende forbedre produktiviteten og sikre en ensartet produktkvalitet. Den bedste måde at kontrollere luftfugtigheden på er ved at installere et adiabatisk luftbefugtningsanlæg.

Sådan kan den rigtige luftfugtighed løse problemer i elektronikproduktion

Når luftfugtigheden har stabiliseret sig over det anbefalede niveau, vil fugtigheden i sig selv sikre, at elektrostatiske udladninger holdes på et minimum. En anden positiv effekt af et luftbefugtningsanlæg er, at det bruger den adiabatiske køleeffekt til at reducere overvarme fra lokale produktionsprocesser.

I mange tilfælde skal en elektronikproducent kunne dokumentere, at produktionen finder sted under forhold, hvor indeklimaet holdes under kontrol – og her spiller luftbefugtningsanlæg en vigtig rolle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelene ved luftbefugtning i elektronikproduktion

  • Dokumentation for at produktionsstedet overholder regler og normer
  • Reduceret risiko for ESD og beskyttelse af personale og produkter
  • Adiabatisk køling

 

Fordelene ved en site evaluering

Før vi kan sikre den optimale luftfugtighed i et produktionsanlæg, er det vigtigt, at vi udfører en vurdering af det enkelte produktionssted. .

I tæt samarbejde med kunden undersøger ingeniører fra Airtec® produktionsstedet nøje – vi ser på de krav, der er til produkterne og til hele produktionsanlægget, såsom sæsonudsving, eksisterende ventilationsanlæg, produktionslayout, forekomsten af overvarme og mange andre variabler.

En site evaluering sætter os i stand til at anbefale den bedste måde at sikre et produktivt miljø med optimal luftfugtighed. Læs mere om vores site evaluering her.

Et eksempel: En person, der går hen over et gulvtæppe, kan udvikle en statisk ladning på 35 kV, når den relative luftfugtighed er 10 %. Øges luftfugtigheden til 35 %, falder ladningen til 7,5 kV.

I elektronikproduktion kan lav luftfugtighed føre til dårligt produktions-output, fordi antallet af elektrostatiske udladninger i produktionsprocesserne stiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITET (@ 21° C) STATISK LADNING
  20 % RH 80 % RH
Person går over vinylgulv 12 kV 250 V
Person går over kunststoftæppe 35 kV 1.5 kV
Person rejser sig fra skumpude 18 kV 1.5 kV
Person samler plastpose (PE) op 20 kV 600 V
EPS-kasse trækkes over tæppe 18 kv 1.5 kV
Mylar-tape fjernes fra PC-board 12 kV 1.5 kV
Krympefilm på PC-board 16 kV 3 kV
Loddetin fjernes med vakuum 8 kV 1 kV
Frostspray til kredsløb 15 kV 5 kV

 

Den normale relative luftfugtighed i elektronikproduktion ligger mellem 30 og 70 %. De fleste produktionsfaciliteter stræber efter at holde luftfugtigheden konstant på et moderat niveau, f.eks. ca. 50 % RH, mens andre stræber efter et lavere niveau, fordi visse komponenter kan være fugtfølsomme.

Den optimale luftfugtighed afhænger af miljøet og dikteres ofte af de specifikationer, der relaterer sig til de komponenter, der produceres og håndteres.

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholde et produktivt miljø