Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

 

Airtec project engineering

Metodisk projekt-design til løsninger med luftbefugtning

01

Du vælger os – vi vælger dig.
Vi engagerer os, hvis vi kan gøre en reel forskel for dig

Vi samarbejder med kunder, hvor personlig kemi samt professionelle forventninger og ambitioner er et match. Airtecs metode er ikke for alle. De kunder, vi har fornøjelsen af at samarbejde med, har høje ambitioner om at få mest muligt ud af deres investering. På kort sigt såvel som på langt sigt – og de forventer, at vi leverer på det.

Airtec investerer tid og ekspertise for at nå det mål, uden omkostning for dig.

02

Kortene på bordet
- Hjælp os med at hjælpe dig

Ved første kontakt, typisk over telefon, vil vi bede dig levere basis-data; Tegninger af bygningslayout. Vandrapport. Maskine-layout. Arbejdsstationer. Luftudsugning og ventilation. Returluft og recirkulering. Temperatur. Placering af vand, strøm og afløb – og andre bygnings-relaterede detaljer.

Som det fremgår, kan du forvente, at vi forbereder os grundigt, før vi møder op til et besøg hos dig. Det gør vi fordi, vi ønsker at få det bedst mulige udbytte af besøget. Vi forbereder os ved at analysere kapacitetsbehov, vi undersøger bygnings- og maskinlayout, vi diskuterer indledende ideer til design og løsning.

03

Det personlige møde
- Forberedt på at maksimere dit udbytte

Ved det personlige møde viser du os karakteristika ved dit produktionsanlæg og ved dit produkt – og du viser os, hvordan lav luftfugtighed, statisk afladning (ESD), udtørring, støv eller høje temperaturer påvirker dit produktive output.

Kombinationen af din viden om produktionsanlægget og produkt, og vores ekspertise omkring styring af luftens fugtighed, vandbehandling og hygiejnisk design, gør os i stand til at danne os et fuldstændigt billede af kravene til luftbefugtning for dine produktionsfaciliteter.

2-D layout-tegning
3-D princip-tegning

04

Analyse og design
- De nørdede ting

Efter vores møde analyserer vi de informationer, vi har fået omkring maskine-layout, bygninger, arbejdsstationer, vandrapport for at fastlægge zone-layoutet, hygiejnisk design og valg af forstøver-type, der bedst fordeler det forstøvede vand i dine faciliteter, uden de negative side-effekter på medarbejdere, produkt eller processer. Der er ikke to løsninger der er ens.

Vi designer 2-D layout-tegninger, der integrerer løsningen til luftbefugtning i bygningen og en 3-D princip-tegning af luftbefugtnings-anlægget. Standard modulære komponenter giver dig fordelen ved et skræddersyet design baseret på solide velafprøvede modulære komponenter.

05

Vores anbefaling
- Projektevaluerings-rapport

Baseret på det data, du har delt med os, og vores analyser, sammensætter vi en projektevaluerings-rapport. Det er en dybdegående rapport på 12-14 sider, som i detaljer beskriver og illustrerer vores anbefalinger i forhold til den mest optimale løsning til dine behov. Inkluderet i projektevaluerings-rapporten er også et detaljeret økonomisk forslag til vores anbefalede løsning.

 

 

 

 


 

+ 2-D layout-tegning og 3-D princip-tegning
+
 Produktudvælgelse, vandkvalitet og hygiejnisk design

+
 Vandkapacitets-analyse og IX diagram
+ Service og vedligehold

+
 Anbefalet produktløsning

06

Tidspunktet for at træffe en beslutning

Nu har du modtaget en komplet projektevaluerings-rapport fra os, der indeholder vores step-by-step anbefaling til projektdesign.

Vores mål er, at give dig et 360 graders perspektiv på dit projekt med luftbefugtning, implementeringen og fremtidig drift og vedligehold.

Et overblik over alle de nøgle-elementer der er væsentlige, for at du kan træffe det bedst mulige valg til en løsning med luftbefugtning.
 

Nu er tiden kommet til at vælge, om vi er den rette partner til det videre forløb på dit projekt.

Klik her for at downloade pdf-version af Airtec Project Engineering