Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Adiabatisk køling

- En effektiv måde at fjerne overvarme på.

Den adiabatiske proces et resultat af termodynamikkens første lov, der siger, at energi i et lukket system ikke forsvinder – det flytter sig blot et andet sted hen. Sagt på en anden måde: Den adiabatiske køleeffekt opstår når man tvinger varmen til at sprede sin energi ved hjælp af et adiabatisk system – Et luftbefugtningsanlæg der forstøver og fordamper vand i et varmt miljø vil kunne skabe denne effekt. 

Befugtningsanlæg kan skabe en adiabatisk køleeffekt ved at tilføre og fordampe en vandtåge til omgivende luft. Fordampningen giver en køleeffekt pr. kg. vand på ca. 630 W

Overskydende varme i industri-produktion

I industrielle faciliteter er der mange processer, der generer overskydende varme - overvarme. Det øger temperaturen og får den relative luftfugtighed til at falde med alle de negative bivirkninger, dette kan have: Risiko for elektrostatisk udladninger, udtørring af produkter, reduceret velbefindende for medarbejderne og mindre kontrol over produktionsprocesser.

Vandtilførsel ved hjælp af et luftfbefugtningsanlæg kan reducere eller helt fjerne disse negative bivirkninger forårsaget af overskydende varme - og den fordampende virkning af at indføre vandspray i et varmt rum giver også en energieffektiv køleeffekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiabatisk køle-effekt

Den kølende effekt af fordampende vanddamp er ca. 630 W pr. kg vand fordampet - og for hvert kilogram vand kræves der cirka 2 W i et Airtec®-luftbefugtningsanlæg med højt tryk. Når man på den måde udnytter en naturlig proces, gør det fordampningskøling til en meget energieffektiv metode til kølerum og produktionsfaciliteter med lokale varmekilder.

Denne energieffektivitet skyldes, at fordampningskøling i modsætning til konventionelle klimaanlæg sker naturligt uden behov for kompressorer og andre strømforbrugende komponenter.

2 typer luftbefugtningsanlæg

Luftbefugtere kan skabe en køleeffekt på to forskellige måder - ved fordampning eller ved at tilføje vandtåge til luftstrømmen.

Befugtere installeres typisk i en luftkanal eller i systemer i rummet, hvor dyser eller forstøverne leverer vanddamp lokalt.

Generelt er rumbaserede befugtningsanlæg bedre til at udnytte den adiabatiske effekt og vil være mere effektive til at fjerne overskydende varme i et produktionsmiljø.

Luftbefugtnings-anlæg til ruminstallation anvendes som regel på produktionssteder som f.eks. trykkerier, elektronikfremstilling og andre produktionsformer, hvor der udvikles høj, lokal varme.

Luftbefugtnings-anlæg til rum-installation

Luftbefugtnings-anlæg til rum-installation anvendes som regel på produktionssteder som f.eks. trykkerier, elektronikfremstilling og andre produktionsformer, hvor der udvikles høj, lokal varme.

Luftbefugtnings-anlæg til rum-installation kan:

  • ​Reducere overvarme via adiabatisk køling
  • Beskytte mod elektrostatiske udladninger (ESD) via kontrol af luftfugtigheden
  • Reducere risiko for udtørring af produkter
  • Medvirke til at kontrollere svævestøv, som kan udgøre en trussel mod produktionsudstyr, produktkvalitet og ansattes helbred

Læs mere om luftbefugtnings-anlæg til installation i rum her

Befugtningsanlæg med kanalbefugtning

En løsning med kanalbefugtning kaldes også en AHU-løsning (Air Handling Unit) og er et luftbefugtningsanlæg, som er integreret i et ventilationssystem. Det tilfører forstøvet vand til luftstrømmen.

Denne type luftbefugtningsanlæg bruges som regel i større bygninger som kontorer, museer, teatre, hospitaler og lignende, hvor det er vigtigt at kontrollere luftfugtigheden både for at øge velværet hos de mennesker, der færdes i bygningen, og for at beskytte materialer og udstyr.

Læs mere om kanalbefugtning ved at klikke her

​Kapacitet og design

Hos Airtec designer vi alle vores luftbefugtningsanlæg på baggrund af standardkomponenter i kombination med mere end tredive års erfaring fra en lang række forskellige brancher og anvendelsesområder.

Dette er grundlaget for ethvert godt system: Stærke komponenter, dybdegående specialviden og ikke mindst en grundig vurdering af hver enkelt installations krav og muligheder.

Læs mere om den proces, vi altid gennemgår med en potentiel ny kunde ift. at afdække behov og skitsere den rette løsning - klik her for at læse mere om processen 

Gratis projekt-vurdering

Hos Airtec® tilbyder vi at give en gratis vurdering af din virksomheds faciliteter med henblik på at identificere, hvordan et luftbefugtningsanlæg vil kunne optimere og forbedre fx både produktion og arbejdsmiljø.

I tæt dialog med dig undersøger vores projektingeniører de krav, der stilles til luftfugtighed for de enkelte produkter i jeres produktion, og vi kortlægger også anlæggets layout, varianter henover året, eksisterende ventilationssystemer og alle de processer, der kan generere overvarme – for blot at nævne nogle af de parametre, vi beskriver.

På baggrund af denne undersøgelse giver vi en detaljeret anbefaling til den bedste måde at optimere både produktion, lager og arbejdsmiljø.

Klik her for at læse mere om den gratis vurdering, vi tilbyder din virksomhed

Airtec - Specialister i luftbefugtning

Airtec® er din specialist, når det handler om at designe, installere og servicere luftbefugtningsanlæg til industrielle faciliteter, erhvervsbygninger og lager.

Dermed hjælper vi dig med at optimere oppetid og eliminere problemer forbundet med statisk elektricitet, svævestøv, udtørring af produkter og overvarme.

Hos Airtec® råder vi over erfarne projektingeniører, der gennem årtier har arbejdet med at udvikle og designe den helt rigtige luftbefugtningsløsning til en lang række erhverv.

Med vores erfaring og tekniske knowhow kan vi hjælpe dig med at afklare de fordele, du og dine kunder kan forvente ved at installere et luftbefugtningsanlæg fra Airtec® - og vi kan også præcist beregne ROI og energibehov.

Læs mere om os hos Airtec ved at klikke her

Vores kunder og cases

Læs mere om hvordan vi har hjulpet virksomheder med at skabe og fastholde et produktivt miljø