Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Sådan kan den rigtige luftfugtighed løse problemer i trykkeriet

Den rigtige luftfugtighed er afgørende, når trykkeriet skal sikre sig perfekt produktion.

Uanset om der er tale om digitaltryk, offset eller inkjet. Har man kontrol over sin luftfugtighed, kan man også forbedre sin produktkvalitet og minimere produktionsnedbrud, beskadigede produkter, udtørring og statisk elektricitet. Her forklarer vi hvordan:

Papir er et hygroskopisk materiale, hvilket vil sige, at papir har evnen til at absorbere vandmolekyler fra omgivelser og afgive dem igen. Afvigelser i luftfugtigheden kan betyde, at papiret trækker sig sammen eller bliver krøllet.

Alle hygroskopiske materialer er følsomme overfor udsving i temperatur og luftfugtighed, og sådanne udsving kan have stor indflydelse på produktkvaliteten. Hvis miljøet ikke er helt optimalt, kan produktionen i et trykkeri eller et pakkeri helt blive bremset, alene fordi papiret ændrer form.

De individuelle ark kan også påvirkes af udsving i luftfugtigheden, og tolerancerne i trykkebranchen er små – helt ned til tiendedele af en millimeter.

Trykkeribranchen har derfor altid fokus på luftfugtigheden, og produktiviteten afhænger både af temperaturudsving og luftens indhold af fugt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrostatiske udladninger er altid en udfordring

Statisk elektricitet er også en kritisk faktor i trykkeribranchen. Høj friktion mellem arkene vil føre til, at papiret bliver statisk ladet. Med mindre der er styr på luftfugtigheden, vil den statiske ladning få arkene til at klæbe sammen, hvilket igen vil påvirke trykkeprocesserne og føre til stop i produktionen.

Det er altså vigtigt at sikre optimale produktionsforhold i trykkeriet via konstant overvågning og kontrol af luftfugtighed og temperatur. Det er heldigvis relativt enkelt med den erfaring og knowhow, der er bygget ind i hvert eneste Airtec® luftbefugtningsanlæg.

Den optimale luftfugtighed

Omkring 4-6 % af papirets vægt udgøres som regel af vand – eller, med andre ord, det absolutte fugtindhold er 4-6 %. Men fordi papir er hygroskopisk, vil det enten miste eller optage fugt, hvis den omgivende atmosfære ikke er under kontrol. De fleste papirtyper er produceret til at være stabile ved en relativ luftfugtighed på 45 – 55 % ved 22° Celsius – afvigelser herfra vil påvirke papirets kvalitet og dermed også den endelige produktkvalitet.

Digitaltryk

Når man arbejder med digitaltryk, bør den relative luftfugtighed ligge mellem 50 og 55 % - her undgår man problemer med tonerens hæfteevne og med papirstop. Falder den relative luftfugtighed til under 40 %, begynder papiret at afgive fugt og vil ændre form. En lav luftfugtighed kan også skabe statisk elektricitet, der får arkene til at klæbe til hinanden.

Offset

Når man arbejder med offsettryk, bør den relative luftfugtighed ligge mellem 50 og 55 % - her undgår man problemer med at papiret krøller eller får folder, og man undgår sværtefejl. Hvis luftfugtigheden er for lav, kan der opstå problemer med at stakke, afklippe og folde trykarkene, fordi arkene klæber til hinanden pga. statisk elektricitet.

Inkjet

Når man arbejder med inkjet-trykkeri, handler det om at forhindre mispasning, gennemslag og problemer med tørring – alle tre er problemer, der relaterer sig til lav luftfugtighed. Den optimale luftfugtighed for inkjet-teknologi er lavere end ved digitaltryk og offsettryk, hvor man tilstræber en relativ luftfugtighed på 45 – 50 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den bedste måde at håndtere papir

  • Papir bør altid opbevares i et rum med temperatur – og fugtighedskontrol.
  • Når papiret pakkes ud, er det vigtigt at sikre sig, at papiret har samme temperatur som den omgivende luft.
  • Vi anbefaler, at man altid holder temperatur og luftfugtighed konstant i produktionslokalerne og at man følger de ovenstående anbefalinger for den optimale relative luftfugtighed.
  • Det er en god ide at kontrollere, at der ikke slipper for meget fugt ind eller ud af produktionslokalerne – det sker typisk gennem lasteporte og kan mindskes ved at installere en barriere mellem yderdøre/porte og produktionsstedet.

Sådan øger den optimale luftfugtighed din produktivitet

  • Ensartet kvalitet og produktionshastighed
  • Ingen produktionsstop grundet papirstop
  • Minimal risiko for at papirarkene klæber sammen pga. statisk elektricitet
  • Ingen skader på produkterne som fx mispasning eller gennemskin

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholde et produktivt miljø