Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Luftbefugtning til rum

Luftbefugtnings-systemer til ruminstallation anvendes som regel på produktionssteder som f.eks. trykkerier, elektronikfremstilling og andre produktionsformer, hvor der udvikles høj, lokal varme.

Luftbefugtningssystemer til ruminstallation kan:

  • ​Reducere overvarme via adiabatisk køling
  • Beskytte mod elektrostatiske udladninger (ESD) via kontrol af luftfugtigheden
  • Reducere risiko for udtørring af produkter
  • Medvirke til at kontrollere svævestøv, som kan udgøre en trussel mod produktionsudstyr, produktkvalitet og ansattes helbred

Et luftbefugtningssystem til ruminstallation fordeler vandtåge/damp til et antal zoner eller sektorer i et produktionsmiljø eller et lagerområde. Denne illustration viser, hvordan nogle forstøvere og dyser er rettet mod meget lokale varme- eller støvkilder, mens andre forsyner hele rummet med fugt.

3D diagram, der viser en typisk installation. Fra kontrolenheden fordeles vandet til de forskellige zoner – her viser vi en installation med forskellige typer af forstøvere og dyser.​

Luftbefugtnings-systemets komponenter

Et luftbefugtningssystem til ruminstallation består af en eller flere vandbehandlingsenheder og en kontrolenhed (HydroSens™) koblet til sensorer i produktionsområdet.

Kontrolenheden og pumpen forsyner forstøverne og dyserne med vand ved 50 bar. Vandet bliver til fint forstøvet vandtåge, som hurtigt fordamper til luften.

Pumpens effekt styres af en frekvensomformer og en trykmåler. Denne kombination gør det muligt at regulere flowet fra 1 % til 100 %. Der anvendes ingen overflødig varme eller vand.
 

Luftbefugtnings-systemets funktioner

  • Lavt energiforbrug (fra 2,1W/l)
  • Kapacitet fra 12 til 1200 l/h
  • Modulerende volumenkontrolleret vandflow (PID)
  • Ethernet/Modbus som standard
  • Hygienisk design
  • Høj fleksibilitet med luftfugtighedsstyring fra 1 til 10 zoner

Kanalbefugtning

AHU-produkter (Air Handling Unit) til integration i ventilationssystemer

Luftbefugtning til rum

Højtryksluftbefugtning til rum

Kontrolsystemer

HydroSens™ højtrykspumper og kontrolenheder

Konsulentydelser

Vi yder professionel rådgivning til ingeniører og specialister

Service

Service og vedligehold af luftbefugtningssystemer

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholde et produktivt miljø