Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Svævestøv: Sådan kan et luftbefugtningsanlæg hjælpe

Svævestøv er et biprodukt ved de fleste industrielle processer og kan udgøre en trussel mod udstyr og mennesker. Men svævestøv kan dæmpes ved at holde den relative luftfugtighed høj. Sådan gør du.

Svævestøv kan stamme fra en lang række kilder - fra forarbejdning af råmaterialer som træ eller plast til mikroskopiske fibre og snavspartikler.

Problemerne med svævestøv i et produktionsmiljø er indlysende: Risiko for lungesygdom hos mennesker og risiko for, at udstyr svigter, når små støvpartikler kommer ind i motorer og elektroniske komponenter, hvilket forårsager overophedning eller opbygning af statiske ladninger.

Svævestøv kan være brandfarligt og kan udgøre en fare for eksplosion i industrier som minedrift, støbejern, træ og endda fødevareproduktion. Støv er en risiko, der skal tages alvorligt.

Støv - en defition

En støvpartikel eller fiber, der er frit svævende, kan være alt fra 1 mm i diameter ned til 0,01 mikron eller 1 × 10−8 meter. Under dette niveau er svævende materiale ikke længere støv, men et luftformigt stof.

Støv med større kornstørrelse vil have en tendens til at sætte sig ved tyngdekraftens hjælp tæt på kilden, men finkornet støv kan være meget sværere at kontrollere.

Hvad er støv?

Støvpartikler findes i mange størrelser. Kun luftbefugtningssystemer med højt tryk kan producere vandtåge fint nok til at fange de mindste støvpartikler. Cementstøv, for eksempel, som er en reel sundhedsfare for mennesker, har en partikelstørrelse mellem 10 og 100 mikron og vil blive opfattet som et finkornet, synligt støv, der sætter sig på overflader som et lag. Sod (og tobaksrøg) har en partikelstørrelse helt ned 0,01 mikron - støv af denne størrelse vil ikke sætte sig ved tyngdekraften, men forbliver svævende i luften på ubestemt tid.

 

Tyngdekraften til hjælp

Luftbåret støv kan være utroligt finkornet; sod og flere typer røg er mindre i partikelstørrelse end de fleste vira. Kun ved at kontrollere størrelsen af vandtågepartiklerne er det muligt at sikre, at støv opsamles i vand

Der er flere tilgængelige teknologier til at afhjælpe risiciene i forbindelse med luftbåret støv. De mest almindelige er:

  • Indkapsling af produktionsprocesser
  • Udsugningsventilation
  • Luftrensningsteknologi
  • Luftbefugtningssystemer

Disse teknologier går ofte hånd i hånd - hos Airtec® arbejder vores projektingeniører ofte i tæt samarbejde med leverandører af ventilation og luftrensningsteknologi for at designe den optimale støvbegrænsende løsning til et produktionsanlæg.

 

Et eksempel: Støv fra savværker

Et typisk eksempel på luftbåret støv, der forårsager problemer, er savstøv.

Støv fra træproduktion klassificeres som et carcinogen, dvs. et kræftfremkaldende stof, og kan have en partikelstørrelse helt ned til 0,5 mikron - men det er praktisk taget umuligt at forhindre, at savstøv dannes og spredes i savværker eller møbelproduktion.

Endvidere er luftbårent savstøv meget brandfarligt og kan eksplodere ved gnister eller endda blot ved høje temperaturer.

 

Indkapsling og opsamling ved hjælp af vand

Ved systematisk at installere dyser på strategiske punkter i produktionsanlægget er det muligt at indkapsle og opsamle luftbåret støv ved hjælp af vanddamp. Hver enkelt vanddråbe kan absorbere støvpartikler og fibre fra luften og lade det falde til jorden – en effektiv måde at fjerne støvet fra luften.

Et Airtec®-system producerer en meget fin vandtåge ved et tryk på 50 bar.

Sprøjtedyser installeres på det rigtige sted og afstand til produktudstyr for at opnå optimal støvkontrol uden at der dannes kondens på udstyr og råmaterialer. Forskellige dysestørrelser gør det muligt at justere størrelsen på vanddråberne, da dette er en kritisk faktor i støvopsamlingen. Derfor foretager vi altid en grundig undersøgelse af de nøjagtige krav, inden vi designer en løsning.

At the same time, an air humidifying system will help reduce the adverse effects of excess heat that often arise in manufacturing of several types of products.

Fin tåge

Størrelsen af vanddråber er en afgørende faktor i deres evne til at absorbere støvpartikler.

 

Produktivt miljø via kontrol med svævestøv

Kontrol af luftbåret støv er et komplekst anliggende, olg den rigtige løsning afhænger af en række faktorer: Den type materiale, der bruges i produktionen (f.eks. træ, cement, plast, fødevarer osv.), De lokale vejr- og temperaturforhold, tidligere installationer af ventilations- eller luftrensningsudstyr, fabrikslayout og meget andet.

Et samarbejde med Airtec® begynder ofte med en anlægsvurdering, hvor vi foretager en detaljeret undersøgelse på stedet for at kunne give vores praktiske anbefalinger.

Hvis du arbejder som rådgivende ingeniør, kan vores team af projektingeniører hjælpe i opstarten af et projekt med råd om design og layout af løsningen.

En typisk installation fra Airtec® vil bestå af en HydroSens™ kontrol/pumpeenhed monteret på vandindtaget i forbindelse med et vandfilter og en demineraliseringsenhed (RO) med omvendt osmose. Et antal forstøvere eller dyser, såsom HydroOne™ eller HydroTrio™, installeres derefter på tværs af en eller flere individuelt kontrollerbare zoner i anlægget. Ved hjælp af vores SCADA-software er det muligt at overvåge og kontrollere systemet eksternt og om nødvendigt levere dokumentation.

Sådan har vi hjulpet andre

Airtec® har årtiers erfaring med planlægning, installation og service af luftbefugtningssystemer - se vores cases her.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe

Relaterede artikler