Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

En løsning med kanalbefugtning kaldes også en AHU-løsning (Air Handling Unit) og er et luftbefugtningsanlæg, som er integreret i et ventilationssystem. Det tilfører forstøvet vand til luftstrømmen.

Denne type luftbefugtningsanlæg bruges som regel i større bygninger som kontorer, museer, teatre, hospitaler og lignende, hvor det er vigtigt at kontrollere luftfugtigheden både for at øge velværet hos de mennesker, der færdes i bygningen, og for at beskytte materialer og udstyr.

Et kanalbefugtningsanlæg fungerer ved, at forstøvet vand tilføres til luftstrømmene i en luftkanal. Den vigtigste komponent er selve AHU’en, som ses på denne illustration nederst i midten. Du kan se et principdiagram længere nede.​

Dette skema viser AHU’en, som er den centrale del af et kanalbaseret luftbefugtningsanlæg. På venstre side sprøjtes vanddamp ind i kammeret fra en forudbestemt afstand. En dråbeseparator til højre sikrer, at der ikke kommer vanddråber ind i luftkanalen – kun vanddamp eller vandtåge. Nederst ses et gulvafløb, som leder overskydende vand væk fra systemet. Hele installationen er rustfri, hygienisk og let at vedligeholde.​

AHU’ens kontrolindstillinger sikrer, at dyserne aktiveres parvis, så vandforsyningen kan justeres i præcise trin.​

Systemets komponenter

Kanalbaserede luftbefugtningsanlæg fra Airtec® er baseret på et modulært princip.

Den modulerende kontrolenhed forsyner altid anlægget med et regulerbart vandflow, så vandspild undgås, og så luftfugtigheden ikke fluktuerer.

Den modulerende kontrolpumpe forstøver vandpartiklerne, og den fordampende dråbeseparator slipper kun vanddamp ind i kanalen – effektivt og præcist.  

Hele systemet arbejder med et minimum af vandspild, bruger ikke genbrugsvand og er særdeles energieffektivt.

Afstanden fra dyse til separator kan være 1 meter eller mindre, så installationen kan være uhyre kompakt.

Funktioner

  • Forstøverafstand helt ned til 600 mm fra dyse til filter
  • Lavt energiforbrug (fra 2,1W/l)
  • Kapacitet fra 12 til 1200 l/h
  • Hver kontrolenhed kan styre op til 3 AHU’er
  • Modulerende volumenkontrolleret vandflow (PID)
  • Ethernet/Modbus som standard
  • Hybridløsning: forstøverdyse + fordampningsfilter

Bemærk: I kanalbaserede luftbefugtningsanlæg insisterer Airtec® altid på, at der også installeres et omvendt osmosefilter (RO) for at holde risikoen for Legionella på et minimum – læs mere om risikovurdering af Legionella her.

 

Kanalbefugtning

AHU-produkter (Air Handling Unit) til integration i ventilationssystemer

Luftbefugtning til rum

Højtryksluftbefugtning til rum

Kontrolsystemer

HydroSens™ højtrykspumper og kontrolenheder

Konsulentydelser

Vi yder professionel rådgivning til ingeniører og specialister

Service

Service og vedligehold af luftbefugtningssystemer

FÅ MERE VIDEN I VORES BLOG

Læs mere om hvordan man skaber og fastholde et produktivt miljø