Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Systemkomponenter

Et højtryksluftbefugtningsanlæg fra Airtec® er designet med fem nøgleord in mente: Lang levetid, lavt energiforbrug, hygienisk design, driftsstabilitet og modulær fleksibilitet.

I hjertet af ethvert Airtec® anlæg finder man en række systemkomponenter, der sikrer den korrekte behandling af vandet og fordeling til de forskellige zoner til rumbefugtning eller kanalbefugtning. På denne illustration viser vi den mest almindelige komponentopstilling. Læs mere om de enkelte komponenter herunder – og kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.​

1. Vandforsyning og indførsel af vand

 • Drikkevandsstandard
 • Risikovurdering for Legionella i overenstemmelse med det danske miljøministeriums rapport fra 2004
 • VDI 6022

2. Mekanisk filter

 • Fjerner partikler større end 1 mikrometer
 • Sladrer om vandkvaliteten

Det mekaniske filter (A) fjerner alle større partikler og kan suppleres med et sekundært filter. Når filtret inspiceres, vil det være muligt at vurdere filterets effektivitet eller spotte eventuelle problemer i vandforsyningen ved at se efter eventuelle misfarvninger i filtret. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad du bør se efter.

Afhængigt af den lokale vandkvalitet kan nogle installationer også omfatte et kulfilter (B), særligt når der er risiko for, at vandet har højere klorindhold end de lokale standarder tillader. På illustrationen ses kulfiltret til højre. En række lande tilsætter klor til vandet af helbredshensyn – i denne liste kan du se, hvilke lande, det drejer sig om.

3. Blødgøring – duplex

 • 2-kammer blødgøring
 • Fjerner Ca, Mg, Mn, Fe (opløst)
 • Flow-drevet regenerationsproces
 • Altid blødt vand

Efter det primære filter behandles vandet i en blødgøringsenhed. Enheden fjerner metalioner som f.eks. magnesium, der optræder som bikarbonator, klorforbindelser og sulfater, som kan give en række problemer med biofilm og galvanisk korrosion.

Blødgøringsanlægget anvender en ionbytteteknologi, hvor Ca2+ og Mg2+-ioner byttes med natriumioner. Det dobbelte filtersystem sørger for, at et filter altid er i drift, og at det inaktive filter gennemgår en automatisk skyllecyklus.

4. Omvendt osmose (RO)

 • Inline-løsning uden tank
 • Op til 98 % af bakterier fjernes
 • Biofilm elimineres
 • Hygienisk skyllecyklus
 • UV

Vi anbefaler altid vandrensning vha. omvendt osmose (RO) i vores løsninger – hvad enten der er tale om rumbefugtning eller kanalbefugtning. I kanalsystemer med AHU (Air handling units) anbefaler vi det på det kraftigste – kontakt os venligst, hvis du vil vide mere.

Læs mere om vores RO-løsninger her. >>

Produktblad for RO Inline>>
Produktblad for RO Basic/Plus >>

 

5. Pumpe/kontrolenhed – HydroSens™

 • Højtryksenhed, ned til 2,1 W/l
 • Fleksibel vandstrømning fra 4 – 1200 l/h
 • Ingen recirkulering
 • Styrer op til 3 AHU eller 10 rumzoner
 • Modulerende højtryksvandforsyning
 • 1% hysterese
 • PID luftfugtighedskontrol

Produktblad for HydroSens™ AHU>>
Produktblad for HydroSens™ IN-ROOM >>

 

       

HydroSens™ er en højtrykspumpe med kontrolenhed, som er udviklet til at forsyne forstøvere og dyser med vand ved et konstant tryk på 50 bar. HydroSens™ kan forsyne flere rum eller zoner på én gang og tilpasser sig automatisk til variabelt vandflow. 

Pumpen kontrollerer en række zone-specifikke ventiler, som overvåges via strategisk placerede sensorer. Når et forudbestemt fugtighedsniveau er opnået, vil zoneventilen blive deaktiveret, og trykket udløses ved 2,5 bar.

Dette afslutter den aktive tilstand og begynder en dræningscyklus, der fjerner trykket fra dyserne, så man undgår dryp..

HydroSens™ grundlæggende funktioner

 • Frekvenskontrolleret pumpe med kapacitet fra 4 -1200 l7t
 • MODBUS TCP/IP
 • Datalog (microSD slot)
 • SafeSens™
 • HygienicSens™
 • EnergySens™
 • InRoom luftfugtighedsstyring

SafeSens™ overvåger vandforsyningen i hver zone og kommunikerer med rumsensorerne, mens den løbende vurderer behovet og løbende tilpasser systemets ydelse.

HygienicSense™ overvåger pumpens driftstatus, kalibrerer vandflowet og eliminerer bypass-recirkulering. Automatisk skyllecyklus modvirker stillestående vand og unødig opvarmning.

EnergySens™ optimerer systemets elektriske drift og tilpasser driften af pumpe og ventilator.

HydroSens™ tilvalg:

 • MODBUS RTU master/slave
 • SCADA fjernkontrol og -overvågning