Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Anlægsvurdering – en gratis service fra Airtec®

Vil du vide, hvordan et luftbefugtningsanlæg kan hjælpe med at minimere systemnedbrud? Lad os give dig vores anbefalinger.  

 

Vi tilbyder at foretage en grundig undersøgelse af dit produktionsanlæg. På den måde vil vi være i stand til at bestemme kravene til luftbefugtning baseret på en evaluering af anlægget, processerne, produkter, maskiner og arbejdsstationer samt udsugning og ventilation.

 

Derefter kan vi give dig en gratis anbefaling til en optimeret luftbefugtningsløsning. Vi opfordrer dig altid til at få tilbud på en luftbefugtningsløsning fra mere end en leverandør, hvilket gør det lettere for dig at tage din endelige beslutning.

 

 

En site evaluering fra Airtec® består af tre trin:

GRATIS VURDERING AF DIT ANLÆG

Trin 1: Kapacitetskrav

Først undersøger vi kapacitetskravene til dine produktionsanlæg og dets individuelle zoner og områder. Denne baseline skal vi have fastlagt, for at vi kan bestemme den rigtige fugttilførsel.

Omhu i denne fase gør det muligt for os at definere det optimale luftbefugtningsanlæg i din produktion og giver os mulighed for at nå frem til en nøjagtig pris for både installation og løsning.

For at bestemme den krævede vandkapacitet skal vi kende følgende data:

  • Molliers IX-diagram giver en indikation af den krævede vandtilførsel målt i g/kg luft
  • Luftstrøm. Udsugning m3/t, recirkuleret luft, tab i filtersystem. Friskluftforsyning m3/t.

Trin 2: Indsamling af information

Som det næste indsamler vi så meget viden som muligt om processer, produkter og mennesker samt udsugning og ventilation for at vi kan integrere alle relevante aspekter i designet af en luftbefugtningsløsning.

Vi gør dette i tæt samspil med kunden for at opnå så meget viden som muligt om produktionsprocesser, udstyr osv.

Vores informationsindsamlingsproces dækker:

  • maskinlayout, produktionsflow, gangbroer, udsugning, bemandede arbejdsstationer, egenskaber for produkter og råvarer og disses følsomhed over for lav luftfugtighed
  • problemer på stedet med relation til lav luftfugtighed såsom statisk elektricitet, udtørring, svævestøv og overvarme

Trin 3: Systemanbefalinger

Vi definerer nu den bedste måde at integrere en luftbefugtningsopløsning i din produktion. Her er de vigtigste kriterier pålidelighed, levetid, adgangsforhold, komfortzoner, servicekrav og optimeret produktivitet.

  • Anbefalinger til vandbehandling, pumpe / kontrol og forstøver
  • 2D-layoutdesign og 3D-principdiagram