Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Anlægsvurdering – en gratis service fra Airtec®

Hos Airtec har vi har mange, mange års erfaring med højtryksluftbefugtningsløsninger til produktionsanlæg, lagerhal og andre industrielle foretagender.

Vores systemer sørger for at bevare en optimal luftfugtighed og sikrer således dig og dine medarbejdere et produktivt arbejdsmiljø — på tværs af brancher og individuelle behov.

Få højere produktivitet, bedre indeklima og længere oppetid med bedre luftfugtighed

Et Airtec® luftbefugtningsanlæg gør det muligt for jer at kontrollere luftens fugtighed ned til mindste detalje.

Individuelle fordele afhænger selvfølgelig af branche og behov, men overordnede gevinster ved god luftfugtighed er blandt andet:

 • Bedre indeklima
 • Optimeret oppetid
 • Højere produktivitet
 • Forlænget levetid på maskiner og anlæg
 • Mere konsistent produktkvalitet
 • Mærkbare driftsbesparelser med adiabatisk køling
 • Mere sikker opbevaring af pap, film, karton og andre hygroskopiske materialer

Fx sparede en maltvirksomhed ca. 75% på vandforbruget med Airtec® systemer - en besparelse på over 200.000,- årligt. 

GRATIS VURDERING AF DIT ANLÆG

En anlæsvurdering består af 3 trin:

Trin 1: Kapacitetskrav

Først undersøger vi kapacitetskravene til dine produktionsanlæg og dets individuelle zoner og områder. Denne baseline skal vi have fastlagt, for at vi kan bestemme den rigtige fugttilførsel.

Omhu i denne fase gør det muligt for os at definere det optimale luftbefugtningsanlæg i din produktion og giver os mulighed for at nå frem til en nøjagtig pris for både installation og løsning.

For at bestemme den krævede vandkapacitet skal vi kende følgende data:

 • Molliers IX-diagram giver en indikation af den krævede vandtilførsel målt i g/kg luft
 • Luftstrøm. Udsugning m3/t, recirkuleret luft, tab i filtersystem. Friskluftforsyning m3/t.

Trin 2: Indsamling af information

Som det næste indsamler vi så meget viden som muligt om processer, produkter og mennesker samt udsugning og ventilation for at vi kan integrere alle relevante aspekter i designet af en luftbefugtningsløsning.

Vi gør dette i tæt samspil med kunden for at opnå så meget viden som muligt om produktionsprocesser, udstyr osv.

Vores informationsindsamlingsproces dækker:

 • maskinlayout, produktionsflow, gangbroer, udsugning, bemandede arbejdsstationer, egenskaber for produkter og råvarer og disses følsomhed over for lav luftfugtighed
 • problemer på stedet med relation til lav luftfugtighed såsom statisk elektricitet, udtørring, svævestøv og overvarme

Trin 3: Systemanbefalinger

Vi definerer nu den bedste måde at integrere en luftbefugtningsopløsning i din produktion. Her er de vigtigste kriterier pålidelighed, levetid, adgangsforhold, komfortzoner, servicekrav og optimeret produktivitet.

 • Anbefalinger til vandbehandling, pumpe / kontrol og forstøver
 • 2D-layoutdesign og 3D-principdiagram

 

Vores kunder og cases

Læs mere om hvordan vi har hjulpet virksomheder med at skabe og fastholde et produktivt miljø