Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Øget produktivitet og mindre spild med luftbefugtningsanlæg

Perioder med lav luftfugtighed hos BV Trappen havde i længere tid påvirket både produktivitet og indeklima negativt. Med et luftbefugtningsanlæg fra Airtec® fik man bragt spildprocenten ned og øget produktiviteten – samtidig med at den positive effekt på indeklimaet kunne mærkes allerede efter ganske få timer.

BV Trappen i Snedsted fik i maj 2020 installeret et luftbefugtningsanlæg fra Airtec®, baseret på en grundig site assessment og besøg på stedet. Initiativtageren til projektet var Keld Rølle Lauridsen, værkfører hos BV Trappen, som fik frie hænder af virksomhedens ledelse til at tage hånd om et problem, der påvirkede produktiviteten negativt: Lav luftfugtighed.

BV Trappen er en af Danmarks største producenter af trætrapper – alt sammen efter mål og med meget høj håndværksmæssig standard. Til vangerne anvendes fyrretræ, mens trin og håndlister fremstilles af hårdt træ efter kundens eget ønske, oftest eg, ask og bøg. BV Trappen havde været gennem et ejerskifte og er i dag en sund og veldrevet virksomhed, og derfor var tiden inde til at investere i et anlæg, der kunne eliminere de velkendte problemer med for lav luftfugtighed: Udtørring af råvarerne, høj spildprocent i perioder (vinter) og et tørt indeklima for de ansatte i produktionen.

Keld Rølle Lauridsen kom til BV Trappen i 2016 efter at have arbejdet i mange år i vinduesbranchen. ”Fra vinduerne vidste jeg alt om træ og luftfugtighed – der er branchespecifikke krav, til at der skal være en vis luftfugtighed, når man fremstiller vinduer. Så da vi skulle se os om efter en leverandør af luftbefugtning, tog jeg fat i Airtec®, som jeg kendte godt fra tidligere.”

Et vinterproblem

Et vinterproblem

Det er især om vinteren, at problemet opstår. Her målte man som regel en relativ luftfugtighed på 20 %, hvilket betød, at træet kunne ændre form før og under forarbejdningen. Men de ansatte løste problemet på alternative måder i produktionen – og man havde vænnet sig til, at der i perioder opstod problemer i produktionen, som alle sammen kunne føres tilbage til den lave luftfugtighed.

Virksomheden så en mulighed for at øge produktiviteten ved at tage hånd om udsvingen i luftfugtigheden, og Keld Rølle Lauridsen forhørte sig derfor hos fire forskellige leverandører af luftbefugtningsanlæg, men endte med at vælge Airtec®.

 ”Det gælder om at finde det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Airtec® var gode at være i dialog med, fordi de var meget saglige og professionelle. De sagde kun pæne ting om deres konkurrenter, men de argumenterede godt for deres egen løsning – baseret på data og fakta. Det kunne jeg godt lide. Så de fik opgaven.”

CNC-fræser med perfekte resultater

CNC-fræser med perfekte resultater

Fordi BV Trappens medarbejdere er erfarne og leverer en meget høj håndværksmæssig standard, havde det gennem årene været muligt at omgå de problemer, den lave luftfugtighed gav. Men i produktionsmæssig henseende var der tale om et spild, som man gerne ville undgå.

Et konkret produktionsteknisk problem var CNC-fræsning af større træplader. Her monteres pladerne, som kan være op til seks meter lange, på et sugebord, som holder dem fast under fræsningen.

Men fordi pladerne ofte havde slået sig, var det vanskeligt at få sugebordet til at fungere perfekt – og pladerne rev sig løse under bearbejdningen. Når en enkelt plade af den slags koster op til flere tusinde kroner, og når man måtte kassere i gennemsnit én af dem om dagen i vinter måneder når det var værst, så løber det op, og der bruges også uforholdsmæssigt meget tid på at begynde forfra igen og igen.

Effekt efter tre timer

Effekt efter tre timer

Et andet problem var i produktionen af vangerne til trapperne, som er fremstillet af fyrretræ og skal limes sammen. På grund af den for lave luftfugtighed i perioder skete der ofte det, at de færdiglimede vanger kom ud af limpressen med en vis krumning, som man derefter måtte bruge ressourcer på at rette op. ”Det problem er fuldstændig væk. Nu, hvor der er styr på luftfugtigheden sommer og vinter, kan vi regne med, at vores råvarer holder på dimensionerne og ikke slår sig eller revner. Det betyder, at vores spild bliver minimalt fremover,” siger Keld Rølle Lauridsen.

Også effekten på indeklimaet kom nærmest øjeblikkeligt. ”Da der var gået et par timer, havde jeg allerede fået de første reaktioner fra folk i produktionen: De kunne ganske enkelt mærke, at luften ikke længere var så tør. Vi havde hævet den relative luftfugtighed fra de 20 % til de 45 %, som var beregnet af Airtec® som det optimale. Det øgede medarbejdernes velvære nærmest med det samme.”

Keld Rølle Lauridsen er ikke i tvivl om værdien af investeringen: ”Det er det hele værd. Alle er glade og tilfredse, vi har fået et langt bedre indeklima, vi har elimineret en masse problemer i vores produktion i de værste perioder og har skåret ned på spild. Det her anlæg skal nok tjene sig selv hjem.”

Kontakt en Airtec® specialist i dag og hør mere

 

Relaterede artikler