Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Virus smitter bedre i tør luft. Her er forklaringen:

En øget luftfugtighed inden døre kan bremse eller helt forhindre virus i at smitte. Det viser talrige studier gennem de senere år. Faktisk kan en relativ luftfugtighed på 40% eller mere næsten eliminere smitteevnen for flere typer vira – derfor er det en særdeles god ide at holde den indendørs luftfugtighed under kontrol.

I disse tider er der mange, der spørger, hvordan man kan begrænse udbredelsen af virussmitte – og der verserer flere mere eller mindre eksotiske ideer på nettet, lige fra at sprøjte desinficerende midler ud over folk til et højt indtag af alkohol.

Der er intet videnskabeligt belæg for mange af disse mere fantasifulde løsninger på udfordringen med at begrænse virussmitte, og derfor vil vi fra Airtec´s side heller ikke anbefale nogen af disse. 

Men vi kan anbefale, at man forholder sig sobert og konkret til det, vi ved, og som er videnskabeligt dokumenteret. Og det er, at kontrol med luftfugtigheden rent faktisk kan reducere smitterisikoen.

Fakta: Hvad vi ved om smitterisiko og luftfugtighed

Helt overordnet kan vi slå fast, at risikoen for virussmitte reduceres markant, hvis luftfugtigheden holdes på et højt niveau.

I et studie fra 2013 ved US Center for Disease Control and Prevention (CDC) undersøgte forskerne, hvordan luftfugtigheden påvirker risikoen for at blive smittet af influenzavirus. Forsøget blev udført med et antal maskiner, der kunne simulere både hosten og indånding hos mennesker, og hvor smittespredningen fra de ”hostende” maskiner kunne måles. Der blev særligt lagt vægt på at teste smittebærende vira, der kan påvirke mennesker, såsom influenzavirus.

Studiet påviste, at op til 77% af de smittebærende influenzavira stadig kunne smitte efter en time – så længe luftfugtigheden var på 23% RH eller derunder. Hævede man derimod luftfugtigheden til 40% eller mere, faldt smitteevnen dramatisk, så der kun var 14% smittedygtige vira tilbage i rummets luft. Det viste sig også, at den højere luftfugtighed også gjorde influenzavirusset inaktiv efter kortere tid – efter kun 15 minutter var der næsten ingen smitteevne tilbage.

Dette fænomen er en af grundene til, at influenzavirus har det med at ramme os hårdere i vintermånederne. Om sommeren er den typiske relative luftfugtighed indendørs som regel mellem 30 og 40%, altså tæt på det område, hvor influenzavirus ikke længere har evnen til at smitte mennesker. Men når vi varmer vores kontorer og hjem op om vinteren, falder den relative luftfugtighed markant – og det giver langt bedre vilkår for influenzavirus.

Dette diagram viser den procentvise mængde af smittedygtige influenza-vira 1 time efter udslip i relation til relativ luftfugtighed.

Derfor virker et luftbefugtningsanlæg mod virus

Nye studier viser, at en højere luftfugtighed øger modstandskraften mod virus, bl.a. ved at styrke immunforsvarets forsvar mod de signalproteiner, et virus skal bruge til at inficere sin vært. Samtidig ved man også, at mange typer vira, f.eks. influenza, dør ved temperaturer over 30°C og ved en relativ luftfugtighed over 40-50%. Et luftbefugtningsanlæg tilfører luften vand i form af vandtåge og er desuden forsynet med en styring, der præcist tilfører den mængde af vand, et kontorlokale eller en produktionshal kræver, og kan holde luftfugtigheden inden for et snævert område uanset de klimatiske forhold udenfor.

Hos Airtec® rådgiver vi gerne om de tekniske muligheder, der findes for at installere og indregulere et luftbefugtningsanlæg i enhver type af bygning. På vores website kan man desuden læse om flere forskellige typer af løsninger til luftbefugtning, som kan give bedre kontrol med indeklimaet.

Kilder

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm
https://news.yale.edu/2019/05/13/flu-virus-best-friend-low-humidity
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es1016153

Sådan har vi hjulpet andre

Airtec® har årtiers erfaring med planlægning, installation og service af luftbefugtningssystemer - se vores cases her.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe