Certificeringer: ISO 22000 HACCP Hygiejne • ISO 9001 Kvalitet • ISO 14001 Miljø

Sådan læses IX/HX-diagrammet

IX/HX-diagrammet, også kaldet det psykrometriske diagram eller Mollier-diagrammet, er et af de mest værdifulde værktøjer, når man skal designe et luftbefugtningsanlæg.

Mollier-diagrammet bruges til at beregne den vandmængde, der skal tilføres, når man ønsker at opnå en vis køleeffekt eller et vist niveau af luftfugtighed i et rum.

Her er et eksempel:

Trin 1

I dette eksempel ser vi på vinterforhold: -10 ° C, 70% relativ fugtighed (RH).

Ved hjælp af diagrammet kan vi læse, at vandindholdet under disse forhold er 1,2 g/kg (vand / luft)

Trin 2

Indendørs forhold er sat til 20 ° C, opnået ved opvarmning.

Ved denne temperatur viser grafen, at fugtighedsniveauet indendørs falder til under 10% relativ luftfugtighed (RH).

Trin 3

Vi ønsker at nå 45% relativ fugtighed.

Vi kan nu læse i diagrammet, at det krævede vandindhold er 5,8 g / kg (vand / luft).

Det betyder, at vi er nødt til at tilføje 4,6 g / kg vand (da vi allerede har 1,2 g / kg).

Adiabatisk køleeffekt

Men - da vi også har den adiabatiske effekt, vil tilføjelsen af ​​denne mængde vand medføre en køleeffekt i rummet - temperaturen falder fra 20° C til ca. 13° C (trin 4). Som regel vil 1 liter fordampet vand have en køleeffekt på 700 W.

Hvis vi ønsker at opretholde den aktuelle stuetemperatur, skal der tilføjes mere varme for at kompensere for den evaporative køleeffekt.

Hent vores IX/HX diagram her

Kontakt os i dag og hør mere